bip.gov.pl   |   Conectio   |   Mapa strony   |   Kontakt   

Zakończone

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.03.2015

Zamówienia publiczne zakończone

Ogłoszenie wyników   

 2012 - "Ubezpieczenia Majątku i innych interesów Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o."                                                                    

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

2013 - "Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o."

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 46385 - 2013 z dn. 27.03.2013

Informacja o unieważnieniu postępowania

2014- "Leasing samochodu dla Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o." - Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro

Informacja o unieważnieniu postępowania

Z dn. 29.12.2014 r - "Leasing samochodu dla Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o." - Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty

Z dn. 07.01.2015 r - "Leasing samochodu dla Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o." - Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. Euro

Informacja o unieważnieniu postępowania

Z dn. 19.02.2015r. - "Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EURO na stanowisko Inspektora Nadzoru do realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego"

Informacja o unieważnieniu postępowania

z dn. 09.03.2015 - "Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EURO na stanowisko Inspektora Nadzoru do realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego"

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty

z dn. 11.03.2015 - ZP-4/2014 - ZP-4/2014 Dostawa relacji światłowodowych wraz z przyłączami w ramach realizacji projektu - Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dn. 17.03.2015 - "Zapytanie ofertowe z dn. 27.02.2015 - Zamówienie poza ustawą PZP poniżej 30 tys. EURO - Koordynator ds. technicznych"

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 09.05.2012
Dokument oglądany razy: 4 487
Opublikował: Aleksandra Sadkowska
Publikacja dnia: 17.03.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
kujawsko-pomorskie.pl