bip.gov.pl   |   Conectio   |   Mapa strony   |   Kontakt   

Podstawowe dane

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI CYFROWYCH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

87 - 100 Toruń, ul. Włocławska 167

NIP: 956-20-93-276 REGON 871654224

BDO: 000465288

Conectio, czyli Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o., jest operatorem telekomunikacyjnym obejmującym swym zasięgiem cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Działamy na rynku telekomunikacyjnym od 2003 roku, kiedy władze Województwa powołały do życia Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną w celu realizacji zadań z zakresu budowy i stymulacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie oraz eliminacji wykluczenia cyfrowego w naszym regionie.

W 2018 roku w odpowiedzi na ewoluujące potrzeby sektora publicznego zainicjowaliśmy nowy model wsparcia IT dla sektora publicznego w województwie kujawsko-pomorskim. W efekcie Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna przekształciła się w Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych, które funkcjonuje korzystając ze skróconej nazwy – Conectio.

Nowa Spółka to w szczególności rozszerzenie dotychczasowego portfolio oferowanych usług i szansa rozwoju regionu dzięki efektywnemu wdrażaniu procesu transformacji cyfrowej w województwie kujawsko-pomorskim.

Świadczymy przede wszystkim usługi dostępu do Internetu na bazie infrastruktury sieci szerokopasmowej oraz usługi oparte o rozwiązania chmurowe. Naszymi klientami są jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji państwowej, placówki oświatowe (biblioteki, szkoły), jednostki kultury, służby zdrowia (szpitale, przychodnie) oraz jednostki ratownicze (straż pożarna, policja, pogotowie) funkcjonujące na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Udostępniamy też nasze łącza lokalnym dostawcom Internetu i za ich pośrednictwem docieramy do lokalnej społeczności.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Koseda
Dokument z dnia: 18.05.2009
Dokument oglądany razy: 9 941
Opublikował: Aleksandra Sadkowska
Publikacja dnia: 28.08.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
kujawsko-pomorskie.pl