bip.gov.pl   |   Conectio   |   Mapa strony   |   Kontakt   

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 60,10, Z)

2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji

satelitarnej (PKD 61, 20, Z).

3) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43, 21, Z).

4) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych(PKD 42,22,Z).

5) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62, 01,Z).

6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62, 02, Z).

7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

(PKD 62, 09, Z).

8) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62, 03, Z).

9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

(PKD 63, 11, Z).

10) Działalność portali internetowych (PKD 63, 12, Z).

11) Wydawanie książek (PKD 58, 11, Z).

12) Wydawanie wykazów oraz list (PKD 58, 12, Z).

13) Wydawanie gazet (PKD 58, 13, Z).

14) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58, 14, Z).

15) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58, 19, Z).

16) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58, 29, Z).

17) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59, 20, Z).

18) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60, 10, Z).

19) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD60,20,Z).

20) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95, 11, Z).

21) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i

technicznych (PKD 72, 19, Z).

22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

(PKD 70, 22, Z).

22) Działalność wspomagająca edukację ( PKD 85, 60, Z).

24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 63, 99, Z).

25) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ( PKD 77, 40, Z).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Małgorzata Koseda
Dokument z dnia: 18.05.2009
Dokument oglądany razy: 4 147
Opublikował: Małgorzata Koseda
Publikacja dnia: 15.03.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
kujawsko-pomorskie.pl